Serviceavdelingen

 

Personale:

Trygghet, tillit og profesjonelle medarbeidere er avgjørende faktor for å lykkes .

 

 

Vi kan påta oss alle former for løpende vedlikehold, Skadesanering, utbedringer, tilbygg og mindre rehabiliteringsoppgaver.

Våre kunder er alt i fra rammeavtaler med offentlige forvaltere og private eiendomsbesittere til private kunder.

 

 

Kontakt:

Mikkel Gjerdingen, Prosjektleder Service

E-post: mikkel@vikigentreprenor.no

Tlf 459 54 096

 


Sentral GodkjenningMesterbrevMiljøfyrtårnGodkjent lærebedrift i malerfaget


Utviklet av Bysant