Sentral godkjenning for ansvasrett

Viking Entreprenør AS har fått fornyet sentral godkjenning av foretak for ansvarsrett. Sentral godkjenning varer i 3 år og kan kun fornyes dersom foretaket kan dokumentere at det fortsatt tilfredsstiller vilkårene for godkjenning. 

Følgende godkjenningsområder er innvilget:

- Prosjektering av Bygningsfysikk i tiltaksklasse 1

- Utførelse av Overordnet ansvar for utførelse (bygning, anlegg eller konstruksjon, teknisk installasjoner) i tiltaksklasse 2

- Utførelse av Tømrerarbeid og montering av trekonstruksjoner i tiltaksklasse 2

- Utførelse av Murarbeid i tiltaksklasse 2

- Utførelse av Arbeid på bevaringsverdige byggverk i tiltaksklasse 2 

Sentral GodkjenningMesterbrevMiljøfyrtårn


Utviklet av Bysant