Restaurering & antikvarisk arbeid


Prosjekttype Rehabilitering av teglfasader, vinduer og renner
Oppdragsgiver SWECO
Tidsrom Vår - høst 2013
Byggherre Skien Felleskirkelig råd
Prosjektkostnad 6,5 mill.
Adresse Amtmand Aalls gate 1, 3717 Skien
Entrepriseform Hovedentreprise m/koordinering av underentrepriser
Presse
Referanseperson Arild Gonsholt, tlf. 90514283

 

Prosjekttype Rehabilitering av tegl fasader
Oppdragsgiver Lunner kommune
Tidsrom  
Byggherre repr.

Lunner kommune v/Atle Holmstykket

Prosjektkostnad  1,4 mill.
Adresse  Sandsvegen 1, 2740 Roa
Entrepriseform  Hovedentreprise
Presse  
Referanseperson  Atle Holmstykket

 

 

Prosjekttype Refuging av fasader
Oppdragsgiver Entra Eiendom AS
Tidsrom Sommer 2011
Byggherre Entra Eiendom AS
Prosjektkostnad 1,6 mill.
Adresse Tollbugt. 1 A, Oslo
Entrepriseform Underentreprise
Presse  
Referanseperson Multi Consult AS v/ Preben Jensen

 

 

Prosjekttype Innvendig mur/flisarbeider samt fasade rehab.
Oppdragsgiver Bertil O Steen Eiendom
Tidsrom  
Byggherre Bertil O Steen Eiendom
Prosjektkostnad 2 mill.
Adresse Sandakervn. 64, 0484 Oslo
Entrepriseform Delt entreprise
Presse  
Referanseperson Optimo v/Tore Andreassen, mobil 402 89 009

 

 

Prosjekttype Servicearbeider murarbeider
Oppdragsgiver Undervisningsbygg
Tidsrom 2010-2012
Byggherre Undervisningsbygg
Prosjektkostnad Varierende
Adresse Div. skoledistrikter i Oslo
Entrepriseform Rammeavtale
Presse  
Referanseperson  

 

 

Prosjekttype Refuging fasader
Oppdragsgiver Hjula væveri v/ Zenith Eiendom
Tidsrom 2012
Byggherre Viking Entreprenør AS
Prosjektkostnad 0,2 mill.
Adresse Sagvn. 23, Oslo
Entrepriseform Generalentreprise
Presse  
Referanseperson Multi Consult AS v/ Preben Jensen

 

 


Sentral GodkjenningMesterbrevMiljøfyrtårn


Utviklet av Bysant