Tømrerarbeider


Prosjekttype: Bytte av vinduer og ny kledning
Oppdragsgiver: Marker Kommune
Tidsrom: Sommer 2013
Byggherre repr.: Marker Kommune
Prosjektkostnad: 2,5 mill.
Adresse: Marker Skole, Ørje
Entrepriseform: Tolalentreprise
Presse:  
Referanseperson: Stein Erik Fredriksen

 

Prosjekttype: Rehabilitering av fasader og tak
Oppdragsgiver: Nes Kommune
Tidsrom: Sommer 2013
Byggherre repr.: Nes Kommune
Prosjektkostnad: 2,2 mill.
Adresse: Rådhusgata 2, 2150 Årnes
Entrepriseform: Hovedentreprise
Presse:  
Referanseperson: Nes Kommune v/ Anders Myrvang
Prosjekttype: Bytte av vinduer og ny solavskjerming
Oppdragsgiver: Nes Kommune
Tidsrom: Nov. - Des. 2013
Byggherre repr.: Nes Kommune
Prosjektkostnad: 1,8 mill.
Adresse: Rådhusgata 2, 2150 Årnes
Entrepriseform: Hovedentreprise
Presse:  
Referanseperson: Nes Kommune v/ Anders Myrvang
Prosjekttype: Isolering og utskiftning av fasade 1100 m2
Oppdragsgiver: Oslo kommune Eiendom- og byfornyelsesetaten
Tidsrom: 2012/2013
Byggherre repr.: Oslo kommune Eiendom- og byfornyelsesetaten
Prosjektkostnad: 5 mill.
Adresse: Slottsberget 59-69, Asker
Entrepriseform: Totalentreprise
Presse:  
Referanseperson: Oslo kommune v/ Jan Petersen

 

 

Prosjekttype Oppgradering. Ny panel, vindu/dør
Oppdragsgiver Heggesnaret Borettslag
Tidsrom 2012
Byggherre Heggesnaret Borettslag
Prosjektkostnad 2,3 mill.
Adresse Heggesnaret 5, 7 og 9, Asker
Entrepriseform Totalentreprise
Presse
Referanseperson Stein Aase-Haga, tlf. 412 22 497

 

 

Prosjekttype Skifting av dører og vinduer, nye brystninger mv.
Oppdragsgiver Per Gyntsvei 34 Brl.
Tidsrom 2012
Byggherre Viking Entreprenør AS
Prosjektkostnad 7 mill.
Adresse Per Gyntsvei 34
Entrepriseform Totalentreprise
Presse  
Referanseperson Spencer Billett

Prosjekttype Rehab. av hele gården, alle inn- og utvendige flater
Oppdragsgiver Cadena AS
Tidsrom 2009-2010
Byggherre Viking Entreprenør AS
Prosjektkostnad 4,3 mill.
Adresse Welhavensgt. 1 b, 0166 Oslo
Entrepriseform Generalentreprise
Presse  
Referanseperson Finvold prosj. consult v/Rolf Wilberg, tlf. 90137 010

 

 

Prosjekttype Rehab. av 72 baderom
Oppdragsgiver Jan Kihm Rørmontasje AS
Tidsrom 2007
Byggherre Olav Thon
Prosjektkostnad 4 mill.
Adresse Kranveien 17, Oslo
Entrepriseform Delt underentreprise NS8415
Presse

 

Referanseperson Jan Kihm, mob. 924 24 707
 

Prosjekttype Nye panelvegg, utskiftning av dører og vinduer 
Oppdragsgiver Rykkinn boligsameie
Tidsrom 2011-2012
Byggherre Viking Entreprenør AS
Prosjektkostnad 12 mill.
Adresse Paal Bergsvei, Rykkinn
Entrepriseform Totalentreprise
Presse  
Referanseperson ABBL v/Tor Audun Andressen

 

 

Prosjekttype Nybygg av leiligheter m/næring i 1. etg
Oppdragsgiver ØIE AS
Tidsrom 2006
Byggherre Lillestrøm Delta
Prosjektkostnad 5,8 mill.
Adresse Storgaten, Lillestrøm
Entrepriseform Underentreprise
Presse  
Referanseperson Morten Christiansen, Mobil 951 85 906

 

 


Sentral GodkjenningMesterbrevMiljøfyrtårn


Utviklet av Bysant