Total- og Hovedentrepriser


Prosjekttype  Rehabilitering av basseng, mm        
Oppdragsgiver Oslo Kommune v/ kultur- og idrettsbygg Oslo KF
Tidsrom Juni 2017 - Oktober 2017
Byggherre Oslo Kommune v/ kultur og idrettsbygg Oslo KF
Prosjektkostnad 27,9 millioner
Adresse Romsås senter 1 (Romsås bad)
Entrepriseform Totalentreprise
Referanseperson  Oliver Kofter

Prosjekttype  Rehablitring av 5 leiligheter og ny vannledning inn til bygget  
Oppdragsgiver Bærum Kommune Eiendom
Tidsrom Des 2016 - Mai 2017
Byggherre Bærum Kommune Eiendom
Prosjektkostnad 3,8 millioner
Adresse Vanningsveien 4-12                   1339 Vøyenenga
Entrepriseform Hovedentreprise
Referanseperson  Åsa Franzen 

Prosjekttype  Rehabilitering av teglfasade           
Oppdragsgiver Statsbygg Øst
Tidsrom Sommer 2014 - Vår 2017
Byggherre Statsbygg Øst
Prosjektkostnad
Adresse Slemdalsveien 2, Oslo
Entrepriseform Hovedentreprise
Presse
Referanseperson  Statsbygg V/Lars Henrik Millert

Prosjekttype  Rehabilitering av befalsforlegninger HMKG         
Oppdragsgiver Forsvarsbygg
Tidsrom Februar-oktober 2014
Byggherre Forsvarsbygg
Prosjektkostnad
Adresse Sørkedalsveien 148
Entrepriseform Totalentreprise
Presse
Referanseperson  Forsvarsbygg v/ Sten Stensen

 


Sentral GodkjenningMesterbrevMiljøfyrtårn


Utviklet av Bysant