Betongrehabilitering

Viking Entreprenør AS er en solid bedrift med stor erfaring og kunnskap innen betongrehabilitering.

Vi ivaretar alle fagområder innen betongrehabilitering som f.eks. fornying av betongmur, rehabilitering av balkonger, overflatebehandling, katodisk beskyttelse, tilleggsisolering og tilhørende vedlikehold.

Høy produktkvalitet, servicegrad og leveranser til rett tid og pris er nøkkelen til vårt gode omdømme i bransjen.

Nøkkelpersoner i selskapet har gjennomført kompetansekurs innen betongrehabilitering (U1, R1 og R2). Vi gir våre ansatte faglig påfyll for å holde oss i front ved bruk av ny teknologi, løsninger og systemer.

De større prosjektene utfører vi ofte som totalentreprenør, men vi arbeider også med hoved- og underentrepriser.

Våre oppdragsgivere er borettslag, kommunale, statlige og private byggherrer.


Sentral GodkjenningMesterbrevMiljøfyrtårn


Utviklet av Bysant