Betongrehablitering


Prosjekttype: Betong, dør & vindu samt utskifting gavler
Oppdragsgiver: Selvaag Prosjekt AS
Tidsrom: April 2017 - Januar 2018
Byggherre  repr.: Selvaag Prosjekt AS            v/Andreas Nielsen
Prosjektkostnad: 12,6 millioner
Adresse: Solbergbekken 80, Sandvika
Entrepriseform: Total underentreprise
Referanseperson: Andreas Nielsen

Prosjekttype: Betongrehabilitering 
Oppdragsgiver: Selvaag Prosjekt AS
Tidsrom: April 2016 - Juli 2017
Byggherre  repr.: Selvaag Prosjekt AS              v/Henry Sæteren
Prosjektkostnad: 26,4 millioner
Adresse: Skøyen Terrasse 2, Oslo
Entrepriseform: Total underentreprise
Referanseperson: Henry Sæteren

Prosjekttype: Katodisk rehab. av p-hus på Stovner Senter
Oppdragsgiver: Seby AS / Veidekke AS
Tidsrom: Vår 2015 - Vår 2016
Byggherre  repr.: Ødegård & Lund AS v/Olav Ødegård
Prosjektkostnad: 9,1 millioner
Adresse: Stovner Senter 3, Oslo
Entrepriseform: Underentreprenør 
Referanseperson: Lars Sikkeland

Prosjekttype: Betongrehabilitering samt utskiftning av rekkverk
Oppdragsgiver: Oslo Prosjektadministrasjon AS
Tidsrom: April 2016 - Desember 2016
Byggherre  repr.: Ødegård & Lund AS v/Bjørn Lund
Prosjektkostnad: 12,8 millioner
Adresse: Gimleveien 2&4, Kolbotn
Entrepriseform: Totalentreprise
Referanseperson: Ingar Slaatsveen

Prosjekttype: Betongrehabilitering samt utskifting av dør og vindu
Oppdragsgiver: OBOS Prosjekt AS v/Bjørn Hansen
Tidsrom: Mai 2015 - Juli 2016
Byggherre  repr.: Ødegård & Lund AS v/Bjørn Lund
Prosjektkostnad: 17,4 millioner
Adresse: Bølerskogen 8-21, Oslo
Entrepriseform: Totalentreprise
Referanseperson: Bjørn Hansen

Prosjekttype: Betongrehabilitering samt utskifting av dør og vindu
Oppdragsgiver: OBOS Prosjekt  AS                         v/ Håvard Benjaminsen
Tidsrom: August 2014 - Desember 2015
Byggherre repr.: Ødegård & Lund AS v/Bjørn Lund
Prosjektkostnad: 22,5 millioner
Adresse: Fossumberget 56, Oslo
Entrepriseform: Totalentreprise
Referanseperson: Håvard Benjaminsen

Prosjekttype: Betongrehabilitering av balkonger
Oppdragsgiver: Boligbygg, Oslo Kommune
Tidsrom: September 2013 - Februar 2014
Byggherre  repr.: Oslo Kommune V/Lars Gillerhaugen
Entrepriseform: Totalentreprise
Referanseperson: Lars Gillerhaugen

Prosjekttype: Betongrehabilitering av terasser
Oppdragsgiver: Kullebunn boligsameie
Tidsrom: Mars - Desember 2013
Byggherre  repr.: Fokus Rådgivning V/Helge Kastet
Entrepriseform: Totalentreprise
Referanseperson: Helge Kastet

Prosjekttype: Betongrehabilitering av blokker
Oppdragsgiver: Boligsameiet Frydendal Søndre
Tidsrom: April - Oktober 2014
Byggherre  repr.: Multiconsult V/ Halvo Winsnes
Entrepriseform: Totalentreprise
Referanseperson: Halvor Winsnes

Prosjekttype: Betongrehabilitering av fasade
Oppdragsgiver: Stiftelsen Spohies Minde
Tidsrom: 2012
Byggherre  repr.: Statsbygg Øst
Prosjektkostnad: 3.2 mill.
Adresse: Trondheimsveien 235, Oslo
Entrepriseform: Totalentreprise
Referanseperson: Statsbygg Øst v/ Heidi Egge

Prosjekttype: Betongrehab. av 226 balkonger
Oppdragsgiver: Underentreprise for S-Bygg
Tidsrom: 2012
Byggherre repr. S-Bygg
Prosjektkostnad: 2 millione
Adresse: Svarttjern Brl, v/ Odvar Solbergsv. 
Entrepriseform: Totalentreprise
Referanseperson: OBOS v/ Pål Fjellvang

 Prosjekttype: Katodisk beskyttelse, utskiftning av vindusfelter 
 Oppdragsgiver: Høvikåsen AS 
 Tidsrom: 2012 
 Byggherre repr.: Aase Byggeadministrasjon AS 
 Prosjektkostnad: 6 millioner
 Adresse: Fjordveien 73-89, Høvik 
 Entrepriseform: Totalentreprise 
 Referanseperson: Aase Byggeadm. AS v/Hans Petter Tegne

Prosjekttype Betongrehab., katodisk beskyttelse
Oppdragsgiver Kjølstad borettslag
Tidsrom 2012
Byggherre repr. Østfold Prosjekt AS
Prosjektkostnad 2 millioner
Adresse Alf Prøysens vei 6
Entrepriseform Totalentreprise
Referanseperson Østfold Prosjekt v/ Eilert Lilleengen

Prosjekttype Betongrehab., overflatebehandling mv.
Oppdragsgiver Per Gynts vei 34 Brl.
Tidsrom 2012
Byggherre repr. Østfold Prosjekt AS
Prosjektkostnad 7 millioner
Adresse Per Gyntsvei 34
Entrepriseform Totalentreprise
Referanseperson Østfold Prosjekt v/ Spencer Billett

Prosjekttype Betongrehab., katodisk beskyttelse mv.
Oppdragsgiver Løkken Boligsameie
Tidsrom 2011
Byggherre repr.
Prosjektkostnad 3,5 mill.
Adresse
Entrepriseform Totalentreprise
Referanseperson ABBL v/ Tor Audun Andreassen

Prosjekttype Betongrehab., overflatebeh. mv.
Oppdragsgiver Rykkinn Boligsameie
Tidsrom 2011-2012
Byggherre repr. ABBL
Prosjektkostnad 12 millioner
Adresse Paal Bergs vei, Rykkinn
Entrepriseform Totalentreprise
Referanseperson ABBL v/ Tor Audun Andreassen

Prosjekttype Betongrehab., katodisk beskyttelse mv.
Oppdragsgiver Østfold fylkeskommune
Tidsrom 2011
Byggherre repr. Bygg Ettersyn AS
Prosjektkostnad 3,2 millioner
Adresse Sarpsborg
Entrepriseform Totalentreprise
Referanseperson Odd Erling Henriksen

Prosjekttype Omlegging av 880 m2, betongrehab. mv.
Oppdragsgiver Oslo kommune boligbygg
Tidsrom 2011
Byggherre repr. OPAK
Prosjektkostnad 7 millioner
Adresse Skøyen Terrasse, Oslo
Entrepriseform Totalentreprise
Referanseperson David Øverby 

Prosjekttype Betongrehab., katodisk beskyttelse mv.
Oppdragsgiver Fagerholt Borettslag
Tidsrom 2010-2011
Byggherre repr. Riba AS
Prosjektkostnad 20 millioner
Adresse Dr. Dedichensvei 132, Oslo
Entrepriseform Totalentreprise
Referanseperson Paal Bergli

Prosjekttype Betongrehab. og overflatebeh.
Oppdragsgiver Oslo Røde Kors
Tidsrom 2010
Byggherre repr. Oslo Røde Kors
Prosjektkostnad 0,3 mill.
Adresse Silutvn. 14, Oslo
Entrepriseform Totalentreprise


Sentral GodkjenningMesterbrevMiljøfyrtårn


Utviklet av Bysant